Φράγκος, Νίκος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2004) Έκφραση έκθεση Γ΄ ενιαίου λυκείου, Ζήτη
(2003) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ ενιαίου λυκείου, Ελληνικά Γράμματα
(2002) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ ενιαίου λυκείου, Ελληνικά Γράμματα
(2001) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ ενιαίου λυκείου, Ελληνικά Γράμματα
(2001) Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ ενιαίου λυκείου, Ζήτη
(2000) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ ενιαίου λυκείου, Ελληνικά Γράμματα
(2000) Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ ενιαίου λυκείου, Ζήτη
(2000) Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ ενιαίου λυκείου, Ζήτη
(1996) Έκθεση ιδεών, Ζήτη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Απόσχιση κλάδου, Νομική Βιβλιοθήκη
(2006) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ' γυμνασίου, Ελληνικά Γράμματα
(2004) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου, Ελληνικά Γράμματα
(2004) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ γυμνασίου, Ελληνικά Γράμματα
(2003) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ ενιαίου λυκείου, Ελληνικά Γράμματα
(2003) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ γυμνασίου, Ελληνικά Γράμματα
(2003) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ ενιαίου λυκείου, Ελληνικά Γράμματα
(2002) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ ενιαίου λυκείου, Ελληνικά Γράμματα
(2001) Έκφραση - έκθεση θεματικοί κύκλοι Β΄ ενιαίου λυκείου, Ελληνικά Γράμματα
 
Μεταφράσεις
(1994) Tway, Linda E., Δουλέψτε με τα πολυμέσα, Κλειδάριθμος