Μασούρος, Παύλος 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Συλλογικό έργο, Αγωγές και αιτήσεις ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη [επιμέλεια]
(2017) Συλλογικό έργο, Αγωγές και αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, προσωπικών εταιριών, Νομική Βιβλιοθήκη [επιμέλεια]
(2016) Συλλογικό έργο, Αγωγές και αιτήσεις ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη [επιμέλεια]