Θερίου, Γεώργιος 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Haski - Leventhal, Debbie, Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Τζιόλα [επιμέλεια]
(2017) Mondy, R. Wayne, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Τζιόλα [επιμέλεια]
(2016) Mariotti, Steve, Επιχειρηματικότητα και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων, Τζιόλα [επιμέλεια]