Παρασκευόπουλος, Αθανάσιος 
Λοιποί τίτλοι
(2016) Βρυώνη, Γιώτα, In the Land of Time, Αντιύλη [εικονογράφηση]
(2016) Βρυώνη, Γιώτα, Στη χώρα του χρόνου, Αντιύλη [εικονογράφηση]