Μακρή, Αλεξάνδρα 
Μεταφράσεις
(2016) Strauss, Neil, Το παιχνίδι, Παπασωτηρίου