Πορής, Βασίλης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Για μάγειρες, Le Monde / Les Livres du Tourisme