Ουτζιλάουρη - Παπαποστόλου, Άννι 
Μεταφράσεις
(2014) Turashvili, David, Η γενιά των τζιν, Παπασωτηρίου