Σημάδης, Τρύφων 
Μεταφράσεις
(2017) Wells, Herbert George, 1866-1946, Η μηχανή του χρόνου και άλλες θαυμαστές ιστορίες, Αρχέτυπο