Αθανασίου, Βέρα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Γονείς, παιδί και διαδίκτυο, Ψυχογιός
(2017) Γονείς, παιδί και διαδίκτυο, Ψυχογιός
(2017) Ο Μπεν και η μαγική οθόνη, Ψυχογιός
(2017) Ο Μπεν και η μαγική οθόνη, Ψυχογιός
(2017) Ο Μπεν και η ταμπλετοπαγίδα, Ψυχογιός
(2017) Ο Μπεν και το cyberbullying, Ψυχογιός
(2017) Ο Μπεν και το cyberbullying, Ψυχογιός