Μπίμης, Γιώργος Δ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Σωκράτης, η ιδέα που νικά το θάνατο, Εντύποις
(2018) Το χώμα και το αίμα, Εντύποις
(2015) Μνήμες της πέτρας και της σιωπής, Ιδιωτική Έκδοση
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Πανανθρώπινες αξίες, Εχέδωρος Εκδοτική