Θέμα, Χριστίνα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Καλοκαίρια της σιωπής, Όστρια Βιβλίο
(2016) Sappho's Disciple, Θέμα Χριστίνα
(2016) Δευτερολέπτων όνειρο, Ιδιωτική Έκδοση
(2016) Οστράκων κελύφη κενά, Ιδιωτική Έκδοση
(2016) Της Σαπφούς μαθητευόμενη, Ιδιωτική Έκδοση
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Γράμματα ανεπίδοτα, Ελκυστής
(2018) Ιστορίες της θάλασσας, Κύμα
(2018) Παράξενες ιστορίες με γάτες, Κύμα
(2018) Συνομιλώντας με τον Κ. Π. Καβάφη, Όστρια Βιβλίο
(2018) Χρώματα ψυχής, Όστρια Βιβλίο