Τροχάνης, Νικόλαος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Οι κοκκινόβραχοι του Λεωνιδίου, Andy's Publishers