Παπαγεωργίου, Χρήστος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Το ευρωπαϊκό φαινόμενο: Ιστορία, θεσμοί, πολιτικές, Τζιόλα
(2017) Το ευρωπαϊκό φαινόμενο, Τζιόλα