Σκιαδέλλη, Χαρά 
Μεταφράσεις
(2019) Viel, Tanguy, Άρθρο 353 του ποινικού κώδικα, Πόλις
(2018) Attia, Maurice, 1949-, Η λευκή Καραϊβική, Πόλις
(2017) Jablonka, Ivan, Λετισιά, Πόλις