Πουλιόπουλος, Νίκος Δ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1972) Ο Νίκος Καζαντζάκης και τα παγκόσμια ιδεολογικά ρεύματα, Ιδιωτική Έκδοση