Κακαρίνος, Γιώργος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Από τη σοβιετική ψυχολογία στη λογική της ιστορίας, Τόπος
(2017) Η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο πρώιμος σοσιαλισμός στη λογική της ιστορίας, ΚΨΜ