Τσιανάκας, Κώστας 
Μεταφράσεις
(2009) Orton, Joe Kingsley, 1933-1967, Λουτ, Αστάρτη