Γιαννατσής, Γιάννης 
Μεταφράσεις
(2017) Συλλογικό έργο, Τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής, Κριτική [μετάφραση, επιμέλεια]