Ναθαναήλ, Δημήτρης 
Λοιποί τίτλοι
(2017) Stranks, Jeremy, Μάνατζμεντ ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, Rosili [επιμέλεια]