Τζελέπη, Βασιλική 
Λοιποί τίτλοι
(2017) Klatt, Edward C., Robbins and Contran άτλας παθολογικής ανατομικής, Παρισιάνου Α.Ε. [επιμέλεια]
(2016) Συλλογικό έργο, Robbins Βασική παθολογική ανατομία, Παρισιάνου Α.Ε. [επιμέλεια]