Καλαμαρά, Γιώτα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Νάουσα, Εκδόσεις iWrite