Σεληνιάδου, Νέλλη
Κριτικογραφία
Νέα φινλανδική γραμματική [Diego Marani, Νέα φινλανδική γραμματική], http://www.periou.gr, 2.6.2018
Η ηθική γκρεμίστηκε μαζί με το Τείχος του Βερολίνου [Luis Sepúlveda, Το τέλος της ιστορίας], http://www.periou.gr, 30.3.2018
"Life is a book that has been put down" [Alejandro Zambra, Η ιδιωτική ζωή των δέντρων], http://www.periou.gr, 23.2.2018
Η ζωή ενός άγνωστου άντρα [Αντρέι Μακίν, Η ζωή ενός άγνωστου άντρα], http://www.periou.gr, 18.1.2018