Μπουλμέτη, Άννα 


Κριτικογραφία
Ένα καλό αστυνομικό μυθιστόρημα [Χρύσα Σπυροπούλου, Ταραγμένα νερά], "Fractal", Μάιος 2018