Στούρης, Διονύσης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Ελλάδα: Πικρά πορτοκάλια, Χαραμάδα