Τσακίρης, Δημήτρης, ιπτάμενος μαχητικών αεροσκαφών 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Kelly, Scott, Αντοχή, Ροπή [επιμέλεια]