Αθηναίος, Σωτήρης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Σύγχρονος κόσμος, 24 γράμματα
(2018) Ο Νικόλας Άσιµος µέσα από τα τραγούδια του, 24 γράμματα
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λαθρόψυχοι, 24 γράμματα