Μαγκλάρα, Κλεονίκη 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Ansky, S., 1863-1920, Ντυμπούκ ή Μεταξύ δύο κόσμων, Δωδώνη [επιμέλεια σειράς]
(2018) Θέου, Ιωάννα, Ήρωες σε στάση, Δωδώνη [επιμέλεια σειράς]
(2018) Hikmet, Nazim, Ο ταξιδιώτης, Δωδώνη [επιμέλεια σειράς]