Τσατσούλη, Ιουλία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Εργαστηριακές εφαρμογές ηλεκτρικών μηχανών, Σπανίδης
(2019) Οδηγός ασκήσεων ηλεκτρικών μηχανών, Σπανίδης
(2018) Ηλεκτρισμός: Πρόληψη ατυχημάτων, Σπανίδης