Μπλάνα, Μαρία Σ. 
Μεταφράσεις
(2018) Dickens, Charles, 1812-1870, Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, Κουκούτσι