Παναγόπουλος, Αθανάσιος Δ. 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Papoulis, Athanasios, Πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και στοχαστικές διαδικασίες, Τζιόλα [επιμέλεια]
(2018) Lathi, P. B., Σύγχρονες αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, Τζιόλα [επιμέλεια]