Μανωλόπουλος, Δημήτριος 

Ο Δημήτριος Μανωλόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M. Sc.) στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (Ο.Π.Α.) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph. D) από το University of Reading, UK. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε τις στρατηγικές επέκτασης των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στην αγορά της Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται κυρίως στο Διεθνές Μάνατζμεντ, τη Διεθνή Στρατηγική και στην Οργάνωση και Διοίκηση εταιρικών πόρων. Είναι μέλος της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διεθνών Επιχειρήσεων (Academy of International Business και European and International Business Academy). Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει λάβει διακρίσεις από διεθνείς εκδοτικούς οίκους για την ερευνητική του δραστηριότητα. Έχει επίσης συγγράψει μια μονογραφία αναφορικά με το οικοσύστημα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα. Τέλος, έχει επιμεληθεί την έκδοση στα ελληνικά του κλασικού βιβλίου των Griffin και Pustay για θέματα διεθνούς διοίκησης και επιχειρηματικότητας. Επίσης, έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ο.Π.Α. Για το διδακτικό του έργο έχει επανειλημμένα τιμηθεί με αριστεία διδασκαλίας από το Διατμηματικό μεταπτυχιακό προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Πριν την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο, είχε απασχοληθεί για τέσσερα χρόνια στην Planet Ernst & Young S.A. ως σύμβουλος επιχειρήσεων όπου του δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολλών έργων και μελετών για μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και για έξι περίπου χρόνια ως στέλεχος στρατηγικής και προγραμματισμού στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Έχει, πραγματοποιήσει σεμινάρια στο χώρο εταιρικής στρατηγικής και οργάνωσης, καθώς και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Η διεθνοποιημένη επιχείρηση τον 21ο αιώνα, Unibooks
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Griffin, Ricky W., Διεθνείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα, Τζιόλα [επιμέλεια]