Μακρυσοπούλου, Σταματική 


 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Θεματικές δραστηριότητες με πασχαλινό τόνο, my-book
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Ουράνιο τόξο, my-book
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Συλλογικό έργο, Μαθαίνοντας αλλιώς τη γλώσσα Γ΄ δημοτικού, my-book [επιμέλεια]