Ανδρεάδης, Π. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Περιβαλλοντική διαχείριση για συνεργεία φανοποιίας - βαφής - αυτοκινήτων, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις
(2007) Επιχειρηματικότητα, Έλλην
(2007) Υγιεινή - ασφάλεια στο χώρο εργασίας και προστασία περιβάλλοντος, Έλλην
(2004) Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Ίων
(2003) Ασφάλεια εργαζομένου, Ίων