Ορφανίδης, Δημήτρης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Η κοινωνική αρχή και η δεσμευτικότητά της στις έννομες τάξεις της παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2018) Η κοινωνία των πωλητών, Ελκυστής
(2018) Ο 21ος αιώνας του Κ. Π. Καβάφη, Το Ροδακιό