Χαριλόγη, Άννα 
Μεταφράσεις
(2018) Fowler, Karen Joy, Η δική της επιστήμη και άλλα, Στάσει Εκπίπτοντες