Μαλόρης, Ανδρέας 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Κβαντομηχανική, Μανδραγόρας