Περβανίδης, Χαράλαμπος 
Λοιποί τίτλοι
(2019) 50 Classic Metal Albums, Metal Hammer [επιμέλεια]