Φεσάκης, Γιώργος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Εισαγωγή στις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός