Βουτσάς, Επαμεινώνδας 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Συλλογικό έργο, Θερμοδυναμική για μηχανικούς, Τζιόλα [επιμέλεια]