Κυρατζόγλου, Βασίλης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Τα Σεπτεμβριανά, Documento Media Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.