Έξαρχος, Αντώνης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Σχεδόν αποδημητικά..., Ηριδανός