Μυλωνάς, Γιάννης, καθηγητής ΜΜΕ 

Ο Γιάννης Μυλωνάς είναι επίκουρος καθηγητής της σχολής Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, του National Research University, Higher School of Economics στη Μόσχα.

 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Buck - Morss, Susan, Σημειολογικά όρια και πολιτικές του νοήματος, Ψηφίδες [επιμέλεια]