Μάνος, Δ. 
Μεταφράσεις
Λουκιανός ο Σαμοσατεύς, Έργα, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
Πολύβιος, Ιστορία, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
Πολύβιος, Ιστορία, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος