Χουσιαδά, Ι. 
Μεταφράσεις
(2019) Pomroy, Haylie, Βιβλίο συνταγών για τη δίαιτα του γρήγορου μεταβολισμού, Πεδίο