Νούλας, Αθανάσιος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Αγορές χρήματος και κεφαλαίου, Τζιόλα
(2019) Χρήμα και τράπεζες, Τζιόλα
(2019) Χρηματοοικονομική διοίκηση, Τζιόλα