Ηρακλείδου, Σοφία 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Μητροπολιτικός κώδικας της Χάλκης Δωδεκανήσου, Εκδόσεις Παπαζήση