Φωτάκης, Δημήτρης 

Ο Δημήτρης Φωτάκης διδάσκει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Hunter, David J., Διακριτά μαθηματικά, Κριτική [επιμέλεια]