Ξενάκης, Αναστάσιος 
Μεταφράσεις
(2019) Oxford Λεξικό για όλους, Πεδίο