Νικολάου, Γεωργία 

Η Γεωργία Νικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ (1999) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (ΑΠΘ) και στη Λεξικογραφία και Ορολογία (Universite Charles de Gaulle - Lille III). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2016) και δίδαξε επί σειρά ετών την ελληνική ως ξένη γλώσσα στο ΣΝΕΓ του ΑΠΘ.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Το λόγιο επίπεδο στη σύγχρονη νέα ελληνική, Εκδόσεις Πατάκη