Παΐζης, Αθανάσιος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομική Βιβλιοθήκη